För samarbetspartners

Vi finns till för dem som behöver stöd för att komma ut i arbete eller studier – och in i samhället. Vi erbjuder en arena där vi tillsammans hittar skräddarsydda vägar till arbete, utbildning och en hållbar vardag för varje person. Vi har många olika målgrupper som står olika nära arbetsmarknaden. Det kan vara personer som inte har arbetat på länge, är språksvaga i svenska eller har en funktionsnedsättning.

Olika vägar till arbete och studier

Tillsammans gör vi det möjligt

Med professionella team runt varje deltagare lär vi känna personen, dess livssituation och kapacitet. I nära samarbete med er, arbetsgivare och andra viktiga aktörer hittar vi hållbara lösningar, och bidrar till en mer jämlik stad med möjligheter för fler.

Kontaktuppgifter till våra Kompetenscenter

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss.

Kompetenscenter Angered

Kompetenscenter Centrum-Väster

Kompetenscenter Hisingen

Kompetenscenter Öster