För arbetsgivare


Att rekrytera rätt personal kan vara en tidskrävande process. Tillsammans tittar vi på era behov och möjligheter. Oavsett om ni behöver anställa eller kan tänka er att ta emot en praktikant hittar vi vägar till en träffsäker matchning.

Möjligheter för fler

Våra deltagare har olika bakgrund, intressen, talanger och förutsättningar. Vår roll är att rusta dem inför arbetsmarknadens krav och din arbetsplats behov.

I nära samarbete med er och andra viktiga aktörer hittar vi effektiva och hållbara lösningar – och rätt person för varje jobb eller praktikplats. Samtidigt bidrar vi till en mer jämlik stad med möjligheter för fler.

Så samarbetar vi

Tillsammans tittar vi på era behov och möjligheter och hittar hållbara lösningar. Behöver ni en färdig kompetens? Eller kan ni tänka er att ta emot en praktikant? Av oss får en kontinuerlig kontaktperson och snabba, enkla samarbetsvägar.

Samordnar och effektiviserar

Vårt uppdrag är att underlätta inträdet på arbetsmarknaden och skapa bättre förutsättningar för arbete eller studier. I samarbete med Arbetsförmedlingen samordnar och effektiviserar vi Göteborgs Stads arbetsmarknad- och utbildningsinsatser.

Genom vårt nära samarbete med Arbetsförmedlingen har vi tillgång till deras anställningsstöd och andra insatser.

Rekryteringen via oss kan vara ett bra sätt att jobba med CSR, Corporate Social Responsibility, i ert företag.

Kontakta oss för mer information