Mer information

Information om andra verksamheter i Göteborgs Stad och även på andra håll i landet, som kan vara av intresse.

Kris- och relationsenheten, Social resursförvaltning har även de här verksamheterna där du kan få råd och stöd:

Mikamottagningen

Kriscentrum för män

Kriscentrum för kvinnor

Mer i Göteborg:

Sexualmedicinskt centrum

Verksamheter på andra håll i landet:

KAST Stockholm

Evonhuset Malmö Stad

Rapport

Rapport om prostitution i Sverige, Linköpings universitet 2012