Om KAST

KAST vänder sig till dig som köper sexuella tjänster, som har funderingar kring sexköp. VI vänder oss även till dig som upplever att du har tvångsmässigt sexuellt beteende, så kallat sexmissbruk.

Vi vänder oss till dig som vill uppnå en bättre livskvalitet, nå större närhet i dina nära relationer och samtidigt bryta destruktiva sexuella beteenden. Till exempel då du använt sex som ångestreducering, flykt och eller självskada.

Du som är anhörig är också välkommen att kontakta oss.

Vi välkomnar såväl HBTQ-personer som heterosexuella personer. Verksamheten är HBTQ-diplomerad.

Du kan vara anonym när du träffar oss och behöver inte uppge namn, adress eller telefonnummer. Vi har tystnadsplikt.

Vi har ingen skyldighet att anmäla någon till polisen enligt sexköpslagen om du vänder dig till KAST.

Mer information:

Samtal hos KAST

Avgifter

Röster om KAST