Avgift, avgiftsbefrielse och återbud

Här kan du läsa mer om avgifter och återbud.

Avgifter för besök

Avgiften är 276 kronor för individuellt samtal. För par är avgiften 408 kronor.

Återbud

Du ska meddela oss återbud innan klockan 12 dagen före besöksdagen. Gör du inte det blir vi tvungna att ta betalt för det uteblivna besöket. Om du har avgiftsbefrielse och inte lämnar återbud i tid kostar det 100 kronor.

Avgiftsbefrielse

Det finns möjlighet att ansöka om avgiftsbefrielse. Prata med din samtalsterapeut om du vill veta mer.