Utställningar


Konst väcker lust och motivation. Bibliotekets utställningar stödjer kreativitet och eget skapande.

Är du intresserad av att ställa ut?

En utställning pågår en kalendermånad. Det finns fyra glasskåp för mindre föremål och två väggar för hängande föremål. Är du intresserad av att ställa ut kontakta karra.bibliotek@kultur.goteborg.se