Interiör barnrum. Foto: Steve Wiklund

Vad händer på biblioteket?


Bibliotekets arrangemang för barn och vuxna syftar till att främja läsning och språkutveckling, upplevelser och lärande, kreativitet och eget skapande samt ge lust och motivation. Det arrangeras även program med fokus på medborgarservice och digital delaktighet.

Läs mer om Kärra biblioteks programaktiviteter i Göteborgs stads Kalendarium, i programfoldern eller på bibliotekets anslagstavla. Följ oss på Facebook och Instagram!