Tillgängliga medier

Alla ska ha tillgång till litteratur och samhällsinformation utifrån vars och ens förutsättningar, oavsett läsförmåga eller funktionsnedsättning.

Tillgängliga medier

För dig som har läsnedsättning finns olika slags tillgängliga medier. Behoven kan se ut på många olika sätt. En del behöver lättläst eller stor stil, andra behöver talböcker eller punktskrift och någon kanske behöver en kombination.

Talböcker och Legimus

Talböcker kan du låna om du ser dåligt eller inte kan läsa av annan orsak. För att lyssna på talböcker behövs en särskild talbokspelare eller MP3-spelare. Kontakta Syncentralen för lån av spelare.

Legimus är en digital tjänst för dig med läsnedsättning. För att använda tjänsten måste du registrera ett Legimuskonto hos ditt närmaste bibliotek. Som Legimus-användare kan du ladda ner böcker själv från legimus.se till din dator eller telefon.

Bokkassen kommer 70+

Du som är 70+ och bor i Göteborgs kommun kan få en bokkasse hemlevererad till dig. Njut av en specialkomponerad kasse med böcker utan att behöva besöka biblioteket!

För att få din kasse hämtad, ring oss på telefon 031-368 34 00 eller mejla till bokkasse@kultur.goteborg.se så bokar vi in en hämtning kommande torsdag.

Boken kommer

Kärra bibliotek erbjuder gratis hemleverans i närområdet till dig som av hög ålder, långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning har svårt att själv ta dig till biblioteket. Kontakta Kärra bibliotek på telefon 031-366 94 60 eller e-post karra.bibliotek@kultur.goteborg.se

Språkutveckling för barn

Äppelhyllan

Språktåget