Tillgängliga medier

Alla ska ha tillgång till litteratur och samhällsinformation utifrån vars och ens förutsättningar, oavsett läsförmåga eller funktionsnedsättning.

Tillgängliga medier

För dig som har läsnedsättning finns olika slags tillgängliga medier. Behoven kan se ut på många olika sätt. En del behöver lättläst eller stor stil, andra behöver talböcker eller punktskrift och någon kanske behöver en kombination.

Talböcker och Legimus

Talböcker kan du låna om du ser dåligt eller inte kan läsa av annan orsak. För att lyssna på talböcker behövs en särskild talbokspelare eller MP3-spelare. Kontakta Syncentralen för lån av spelare.

Legimus är en digital tjänst för dig med läsnedsättning. För att använda tjänsten måste du registrera ett Legimuskonto hos ditt närmaste bibliotek. Som Legimus-användare kan du ladda ner böcker själv från legimus.se till din dator eller telefon.

Boken kommer

Kärra bibliotek erbjuder Boken kommer som är en kostnadsfri service till dig, som på grund av hög ålder, långvarig sjukdom, rörelsehinder eller funktionshinder, inte själv kan komma till biblioteket. Du kan få böckerna hämtade och lämnade till dig en gång i månaden enligt överenskommelse med personalen.

Om du, eller någon anhörig till dig, är i behov av våra särskilt anpassade tjänster, är du välkommen att kontakta Kärra bibliotek för mer information.