Lämna synpunkter

För att vi ska kunna utvecklas och ge en så bra omsorg som möjligt vill vi att du berättar vad du tycker.

Om det gäller brister i vår omsorg kan du lämna synpunkter via synpunktsformulär här på webben, skriva ett brev eller skicka ett mejl till socialförvaltningen Sydväst. Du kan även lämna dina synpunkter genom att prata direkt med personalen eller med ansvarig chef.

Kontaktuppgifter till Kallebäcks boende. 

Den här vården och omsorgen ska du kunna förvänta dig av oss: Värdighetsgarantier