Avgifter och kostnader

Det är vilken hjälp du får och vilken typ av boende du har som avgör hur mycket du ska betala. Vi gör en beräkning just för dig och stämmer av med statliga och kommunala regler, så att du får rätt avgift utifrån dina ekonomiska förutsättningar.

På Kallebäcks vård- och omsorgsboende kostar en en lägenhet på 28 kvadratmeter 5521 kronor. Den största på 46 kvm kostar 6251 kronor i månaden. Utöver hyran betalar du för mat och hemtjänst. Har du ont om pengar kan du söka bostadstillägg för pensionärer (BTP) hos Pensionsmyndigheten för din hyra/boendeavgift.