Ändrad tid för bokningssläpp på gruppträningspass

Publicerad 26 april 2024

Onsdag 1 maj ändras tiden för bokningssläpp på gruppträningspass. Du kan då boka dig 60 minuter efter att passet slutat till nästa vecka.

1 april ändrade vi våra regler för bokning av gruppträningspass, till att man kan boka plats på ett gruppträningspass sju dagar innan passet och att bokningen till nästa veckas pass öppnar 30 minuter efter att ett pass slutar.

Efter utvärdering av förändringen har vi nu beslutat att ändra tiden så att det istället är 60 minuter efter ett pass som gäller.

Vi har fått in flera synpunkter och önskemål. Förslaget om två timmar gick inte att tillmötesgå på grund av att vissa kvällspass ligger så sent att man då hade fått boka först efter klockan 22.

Tiden ändras för gruppträningspass på samtliga idrotts- och föreningsförvaltningens anläggningar.

Vi påminner om skärmförbud i omklädningsrum och duschar.