Schema


Här hittar du aktuellt schema för Geråshallens gruppträningspass.

Veckoschema

Här hittar du ett veckoschema för aktuell vecka på Geråshallen.

Schema gruppträning, aktuell vecka.

Passförklaring

Här kan du läsa en kortare beskrivning av respektive pass.

Passbeskrivning