Kontaktuppgifter

Frölundaskolan Bräcke. Foto Anna Berndtsson
Telefon
031-366 22 40
Besöksadress
Positivgatan 3
Postadress
Box 1015
405 21 Göteborg
Kontakt
Skolexpedition, Carina Svensson
Tillgänglighetsinformation

Skolexpedition

Sjukanmälan skola och fritidshem

Telefon
031-366 22 40, 031-366 22 44

Telefonen öppen hela dygnet, lyssnas av kl 7.30
Tala om vem du är/ uppgiftslämnare, barnets namn och hur lång frånvaron beräknas vara.

Sjukanmälan, morgonomsorg och lovomsorg

Telefon
031-366 22 44, 070-785 32 47

Lämna meddelande om uppgiftslämnare, barnets namn och hur lång frånvaron beräknas vara.

Rektor

Telefon
031-366 00 09, 0722 22 74 63
Kontakt
Maria Serrano Hallberg

Ansvarsområde: Grundskola, grundsärskola, grundsärskola med inriktning träningsskola samt fritidshem

Biträdande rektor

Telefon
031-366 1595
Kontakt
Åsa Andersson

Biträdande rektor

Telefon
031-3673331
Adress
Positivgatan 3
Kontakt
Ulrika Frivold

Skoladministratörer

Telefon
031-366 22 40
Kontakt
Skolexpedition, Carina Svensson

Carina Svensson, carina.svensson@grundskola.goteborg.se

Caroline Sunbring, caroline.sunbring@grundskola.goteborg.se

Elevhälsoteam

Telefon
031-366 00 09, 0722 22 74 63
Adress
Positivgatan 3
Kontakt
Rektor Maria Serrano-Hallberg

I Elevhälsoteamet består av rektor, skolpsykolog, skol psykolog. specialpedagog och skolsköterska.
Kontakta rektor vid behov.

Skolsköterska

Adress
Positivgatan 3

Skolläkare

Kontakta skolsköterskan om du vill tala med skolläkaren.

Skolkurator

Kontakt
Kontakt med skolkurator får du genom rektor.

SYV grundskolan

Telefon
031-367 30 76, 073-069 95 99
Kontakt
Camilla Gunnarsson

SYV grundsärskolan

Telefon
0730 69 95 31
Kontakt
Liselotte Gärde Axelsson

Skolpsykolog

Kontakt
Kontakt med skolpsykolog får du genom rektor.

Fritidshem

Telefon
031-366 22 44, 070-785 32 47
Adress
Positivgatan 3

Frölunda Skolrestaurang

Telefon
031-366 22 08

Skolvaktmästeri

Telefon
031-366 22 28

Hitta hit