Till innehåll
Anna Berndtsson

Frölundaskolan Bräcke F-9 grundsärskola

Välkommen till Frölundaskolan Bräcke

Frölundaskolan Bräcke är en grund- och grundsärskola som erbjuder utbildning med särskild kompetens inom områdena kommunikation, rörelsehinder och autism. Utbildning och undervisning erbjuds från förskoleklass till årskurs 9 och anpassas till varje elevs förutsättningar och behov.

Aktuellt

Information om förändringar för skolenheter från höstterminen 2021

Publicerad 30 november 2020
Politikerna i grundskolenämnden har beslutat om förändringar för skolenheter som finns på samma adress från att läsåret startar hösten 2021. Frölundaskolan Bräcke grundsärskola berörs inte av beslutet. Läs mer här om varför vi gör förändringarna och vilka skolor som berörs.
${loading}