Barnavårdscentral (BVC)


Här får du som förälder råd och stöd i föräldrarollen och i alla frågor som rör ditt barns hälsa och utveckling. Vi tar emot alla listade barn i åldrarna 0–6 år och erbjuder hembesök till alla nyblivna föräldrar. Hos oss möter du sjuksköterskor och läkare med särskild kunskap om barns hälsa och utveckling.

Det här kan du få hjälp med

Vi följer varje barns utveckling från födsel till skolstart. Hela den fysiska och psykiska utvecklingen följs upp, till exempel hörsel, syn, tal och tänder. Barnen vaccineras mot en rad sjukdomar och erbjuds regelbundna läkarundersökningar. Vi erbjuder hembesök till alla nyblivna föräldrar, välkommen att kontakta oss efter ditt barns födsel. Vår verksamhet genomsyras av en helhetssyn och stort engagemang för hela familjen.

Barnavårdscentral - Närhälsan (narhalsan.se)

Barnavårdscentralen tillhör Närhälsan Sannegården vårdcentral som ligger på våning fyra i samma hus som familjecentralen. Våra BVC-sköterskor besöker familjecentralen på bestämda tider.

Vill du träffa andra nyblivna föräldrar för att knyta kontakter och dela erfarenheter? Delta då i våra föräldragrupper som vi erbjuder alla förstagångsföräldrar!

Kontakt

Välkommen att höra av dig för rådgivning och tidsbokning!

Telefon: 031-747 84 00
Närhälsan Sannegårdens barnavårdscentral