Aktiviteter

Här kommer du kunna följa med i vad som händer på Familjecentralen Sannegården den närmsta tiden.

Onsdag den 26 februari kl 13:00 kommer Louise från förskoleförvaltningen. Hon informerar om hur ni söker plats till förskola och svarar på era frågor kring kösystem och annat som har med kö och inskolning att göra.

Observera att det är för åldersgruppen 0-24 månader.