Föräldrarådgivning

Föräldrarådgivare/socionom på familjecentralen erbjuder stöd både individuellt och i grupp. Det kan handla om stöd i föräldrarollen eller i parrelationen. Vi kan också vägleda dig och din familj i olika samhällsfrågor, till exempel när det gäller förskola, boende eller arbete.


Rådgivning och individuellt föräldrastöd

Du som bor i Majorna-Linné stadsdel och har barn i åldern 0-6 år kan kontakta föräldrarådgivare på familjecentralen Sandarna.

Hos oss finns det möjlighet att:

  • få råd och stöd i din föräldraroll
  • hitta och utveckla dina styrkor som förälder
  • få nya verktyg och strategier som förälder

Kontakta våra föräldrarådgivare för rådgivning, frågor och tidsbokning:

Anna Attenius 070-585 20 63
anna.attenius@socialcentrum.goteborg.se

Leena Arnsand 070-585 21 87
leena.arnsand@socialcentrum.goteborg.se

Föräldrautbildning

Har du barn mellan 3-6 år är du också välkommen att anmäla dig till någon av våra ABC-kurser.