Föräldrarådgivning

Föräldrarådgivare/socionom på familjecentralen erbjuder stöd både individuellt och i grupp. Det kan handla om stöd i föräldrarollen eller i parrelationen. Vi kan också vägleda dig och din familj i olika samhällsfrågor, till exempel när det gäller förskola, boende eller arbete.

Rådgivning och individuellt föräldrastöd

Du som har barn i åldern 0-6 år kan kontakta föräldrarådgivare på familjecentralen Sandarna.

Hos oss finns det möjlighet att:

  • få råd och stöd i din föräldraroll
  • hitta och utveckla dina styrkor som förälder
  • få nya verktyg och strategier som förälder

Kontakta föräldrarådgivare för rådgivning, frågor och tidsbokning:

Elin Aroseus
Telefon: 031-365 84 28
E-post: elin.aroseus@socialcentrum.goteborg.se 

För kontakt med någon av de andra föräldrarådgivarna i Centrum skriv till 
foraldrastodyngre@socialcentrum.goteborg.se 

Du hittar kontaktuppgifter till alla föräldrarådgivare i Göteborgs Stad här: 
Rådgivning för föräldrar - Göteborgs Stad (goteborg.se) 

Föräldrautbildning

Har du barn mellan 3-6 år är du också välkommen att anmäla dig till någon av våra ABC-kurser.