Individuellt föräldrastöd

Behöver du någon att prata med? På Familjecentralen Sandarna finns en föräldrastödjare som kan vara ett stöd för dig och din familj.

Individuellt föräldrastöd

Att vänta barn och att vara förälder är en omvälvande tid i livet. Ibland kan du prata och rådgöra med någon i din närhet – men det kan också vara skönt att få prata med någon annan. Det finns bland annat möjlighet att:

  • få råd och stöd i ditt föräldraskap
  • hitta och utveckla dina styrkor som förälder
  • få nya verktyg och strategier som förälder
  • prata om kommunikation och mönster i familjen
  • utveckla samspelet och anknytningen mellan dig och ditt barn. 

Föräldrastödjare/socionom erbjuder individuellt föräldrastöd till blivande föräldrar och föräldrar med barn upp till sex år i Centrum. Är du osäker på vilken stadsdel du tillhör så kan du kontrollera det här.

Välkommen att kontakta föräldrastödjare för rådgivning, frågor och tidsbokning:

Elin Aroseus
Telefon: 031-365 84 28
E-post: elin.aroseus@socialcentrum.goteborg.se 

För kontakt med någon av de andra föräldrastödjarna i Centrum skriv till 
foraldrastodyngre@socialcentrum.goteborg.se 

Du hittar kontaktuppgifter till alla föräldrastödjare i Göteborgs Stad här: 
Rådgivning för föräldrar - Göteborgs Stad (goteborg.se) 

Föräldrautbildning

Har du barn mellan 3-12 år är du också välkommen att anmäla dig till någon av våra ABC-kurser.

Familjerådgivning

Behöver ni råd och stöd enbart kopplat till parrelationen, kontakta Familjerådgivningen i Göteborgs Stad.

Föräldraträffar och gruppverksamhet

Vill du ha inspiration och stöd i ditt föräldraskap? På webbsidan Föräldrastöd i Göteborg kan du läsa om fler möjligheter till föräldrastöd, så som gruppverksamhet och mötesplatser. Här finns också länkar för att anmäla dig till olika gruppverksamheter.