Foto: Frida Winter

Öppna förskolan Kojan

Är du småbarnsförälder? Då är du och din familj välkommen till öppna förskolan. Vi erbjuder lek- och utvecklingsmöjligheter för dig och ditt barn och här kan ni umgås med andra familjer. Hos oss möter du förskollärare med kunskap inom pedagogisk verksamhet, föräldraskap och föräldraskapsstöd.

Öppna förskolan är en mötesplats för familjer. Barn 0–6 år är välkomna i sällskap av vårdnadshavare eller annan vuxen. Du som vuxen ansvarar för ditt barn och ni deltar i verksamheten tillsammans. Här kan du träffa andra barn och vuxna för att leka, skapa och sjunga tillsammans eller bara vara. Det är gratis att besöka öppna förskolan och du behöver inte anmäla dig i förväg, förutom till våra föräldragrupper.

 Läs mer på öppna förskolans egen webbplats.

Kojan på Facebook 

Följ oss gärna på facebook.com/oppnaforskolanKojan
Där kan du se vad som är på gång hos oss. Där ger vi också tips om annat som kan vara intressant för dig som förälder. 

Tillfälliga ändringar i schema eller liknande meddelas alltid på Facebook.