Barnavårdscentral (BVC)

På Familjecentralen Opaltorgets barnavårdscentral får du hjälp av sjuksköterskor med erfarenhet av barn. Här följs barnets fysiska och psykiska utveckling upp.

På Familjecentralen Opaltorgets barnavårdscentral träffar du/ni erfarna sjuksköterskor med specialistkompetens. Vi erbjuder hembesök till alla nyblivna föräldrar och är du/ni förstagångsföräldrar eller fått ditt/ert första barn i Sverige har vi ett utökat hembesöksprogram. 

  • Vi följer ditt/ert barns fysiska och psykiska utveckling från födelsen till skolstarten enligt det nationella barnhälsovårdsprogrammet. 
  • Vi svarar på dina/era frågor om amning, kost, sömn, tänder, infektioner och prickar eller annat som du/ni har funderingar kring. Dessutom erbjuder vi vaccinationer av ditt/ert barn, regelbundna läkarundersökningar och synkontroll. 
  • Vi vet att varje familj är unik och vi försöker anpassa vårt arbete efter dina/era förutsättningar och önskemål.

Läs mer på Närhälsans hemsida.

Välkommen till oss!