Föräldrarådgivning

Föräldrastödjare/socionom på familjecentralen erbjuder stöd både individuellt och i grupp. Det kan handla om stöd i föräldrarollen eller i parrelationen. Vi kan också vägleda dig och din familj i olika samhällsfrågor, till exempel när det gäller förskola, boende eller arbete.

Föräldrastöd 

Välkommen till föräldrastöd på Familjecentralen Opaltorget

Individuellt föräldrastöd

Att vara förälder är en omvälvande tid i livet. Det är inte alltid lätt att veta hur man ska få mer positiv tid tillsammans med sitt barn eller hur man löser konflikter. Ibland kan du som förälder prata och rådgöra med någon i din närhet – men det kan också vara skönt att få prata med någon annan.

Individuellt anpassat föräldrastöd erbjuds till dig som bor i stadsområde Sydväst. Föräldrastödjaren erbjuder stöd till föräldrar med barn upp till sex år.

Till föräldrastödjaren kan du vända dig om du behöver:

  • råd och stöd i din föräldraroll
  • utveckla dina styrkor som förälder
  • få nya verktyg och strategier som förälder
  • prata om kommunikation och mönster i familjen
  • Få hjälp att hitta vidare till andra stödinsatser som passar din och din familjs behov.

Kontakta föräldrastödjare

Kontakta föräldrastödjare

Läs mer om föräldrastöd

Läs mer på Göteborgs Stads webbplats goteborg.se/foraldrastod