Vad händer på biblioteket?

Biblioteket har haft ett uppehåll i programverksamheten på grund av Covid-19, men nu har vi startat upp vissa aktiviteter online.

Vad händer på biblioteket?

Eftersom programverksamheten varit svårplanerad på grund av de restriktioner som rått för att minska spridningen av Covid-19 har biblioteket under hösten 2020 inte något tryckt program. Vi är dock igång med ett antal digitala aktiviteter. För att hålla dig uppdaterad om vad som händer på biblioteket kan du kolla:

Tänk på att vissa aktiviteter har ett begränsat antal platser för deltagande och att du behöver anmäla dig i förväg! Hör av dig till oss på bibblan om du vill veta mer!

Skicka mail!
Tel: 031-366 61 00