Foto: Anna-Maria Andersson

Vår förskola


Här möts ditt barn av lyhörda och engagerade pedagoger, vars uppgift är att se vad ditt barn har för intressen, behov och förutsättningar. Utefter det erbjuder vi barnet en stimulerande och utvecklande tid på förskolan. Vi arbetar med naturen i vår närmiljö som inspiration och för lärande.

Förskolans avdelningar

Virginsgatan 19 är uppdelad i tolv avdelningar. På avdelningarna jobbar både förskollärare och barnskötare.

Lekfulla dagar på förskolan

När förskolan öppnar är vi tillsammans i vårt gemensamma samlingsutrymme Torget. 

Under dagen är det varierande aktiviteter på avdelningarna. På förmiddagen är det pedagogisk aktivitet inne eller ute. Vi äter sedan lunch. Förskolan har ett eget tillagningskök med egen kock och kokerska.

Efter lunchen har alla barn vila, de yngre barnen sover och de äldre barnen har lugn vila.

Olika miljöer där barnen lär sig tillsammans

På Virginsgatans förskola möter ditt barn en inspirerande gård som sträcker sig runt hela huset. Miljön är lustfylld, inbjudande, stimulerande och utforskande. Gården är uppdelad i olika mötesplatser som erbjuder varierande lärmiljöer. Vi på förskolan har skapat mötesplatser för att barnen ska kunna samlas kring ett material tillsammans. I det mötet lär de sig att jobba tillsammans och prata med varandra.

Även inomhus är förskolan uppdelad i olika mötesplatser, så att barnen kan inspireras, utforska och lära. Platserna förändras efter barnens intresse och nyfikenhet.

Barnet i centrum

Vi använder oss av lärplattformen Unikum för att dokumentera och reflektera kring barnens utveckling och lärande, men även pedagogernas egna insikter för att aldrig sluta utvecklas. Vi följer upp barnens åsikter, tankar och upptäckter och är lyhörda för hur vi på bästa sätt ska kunna utmana barnen vidare. Vi erbjuder kreativa och roliga lärmiljöer för barnen som förändras i linje med våra projekt och barnens intressen. Varje barn har rätt till en anpassad utbildning utifrån deras egna behov och förutsättningar. Denna utbildning består av en helhet där omsorg, utveckling och lärande går hand i hand.

Lärplattformen Unikum

Vi använder Unikum för pedagogisk gruppdokumentation, information och kommunikation.