Foto: Anna-Maria Andersson

Vår förskola

Vi har fyra avdelningar som är inspirerade av Reggio Emilias filosofi. Här möts ditt barn av lyhörda och engagerade pedagoger, vars uppgift är att se vad ditt barn har för intressen, behov och förutsättningar, och utefter det erbjuda barnet en stimulerande och utvecklande tid på förskolan.

Förskolans avdelningar

Virginsgatan 19 är uppdelad i fyra avdelningar: Två för yngre barn och två för lite äldre barn. På avdelningarna jobbar både förskollärare och barnskötare.

Lekfulla dagar på förskolan

När förskolan öppnar är vi tillsammans i vårt gemensamma samlingsutrymme Torget. Klockan 7.30 äter vi frukost tillsammans.

Under dagen är det varierande aktiviteter på avdelningarna. På förmiddagen är det pedagogisk aktivitet inne och/eller ute. Vi äter sedan lunch. Förskolan har ett eget tillagningskök med egen kock och kokerska.

Efter lunchen har alla barn vila, de yngre barnen sover och de äldre barnen har lugn vila.

Förskolans pedagogik

Förskolan är indelad i fyra avdelningar som arbetar med inspiration från Reggio Emilias filosofi. Vad det innebär kan du läsa mer om på sidan Förskolans pedagogik.

Olika miljöer där barnen lär sig tillsammans

På Virginsgatans förskola möter ditt barn en inspirerande gård som sträcker sig runt hela huset. Miljön är lustfylld, inbjudande, stimulerande och utforskande. Gården är uppdelad i olika mötesplatser som erbjuder varierande lärmiljöer. Vi på förskolan har skapat mötesplatser för att barnen ska kunna samlas kring ett material tillsammans. I det mötet lär de sig att verka tillsammans och skapa dialog.

Även inomhus är förskolan uppdelad i olika mötesplatser, så att barnen kan inspireras, utforska och lära. Platserna förändras efter barnens intresse och nyfikenhet.

Vi använder Hjärntorget

Vi använder Hjärntorget för pedagogisk gruppdokumentation, information och kommunikation. När ditt barn börjar på förskolan ansöker du om ett vårdnadshavarkonto för att kunna logga in på Hjärntorget och följa förskolans arbete. Mer information om Hjärntorget.