Foto: Anna-Maria Andersson

Vår förskola

Här möts ditt barn av lyhörda och engagerade pedagoger, vars uppgift är att se vad ditt barn har för intressen, behov och förutsättningar. Utefter det erbjuder vi barnet en stimulerande och utvecklande tid på förskolan. Vi arbetar med naturen i vår närmiljö som inspiration och för lärande.

Förskolans avdelningar

Virginsgatan 19 är uppdelad i elva avdelningar för barn i åldern 1-5 år. På avdelningarna jobbar både förskollärare och barnskötare.

Lekfulla dagar på förskolan

När förskolan öppnar är vi tillsammans i vårt gemensamma samlingsutrymme Torget. 

Under dagen är det varierande aktiviteter på avdelningarna. På förmiddagen är det pedagogisk aktivitet inne och/eller ute. Vi äter sedan lunch. Förskolan har ett eget tillagningskök med egen kock och kokerska.

Efter lunchen har alla barn vila, de yngre barnen sover och de äldre barnen har lugn vila.

Olika miljöer där barnen lär sig tillsammans

På Virginsgatans förskola möter ditt barn en inspirerande gård som sträcker sig runt hela huset. Miljön är lustfylld, inbjudande, stimulerande och utforskande. Gården är uppdelad i olika mötesplatser som erbjuder varierande lärmiljöer. Vi på förskolan har skapat mötesplatser för att barnen ska kunna samlas kring ett material tillsammans. I det mötet lär de sig att jobba tillsammans och prata med varandra.

Även inomhus är förskolan uppdelad i olika mötesplatser, så att barnen kan inspireras, utforska och lära. Platserna förändras efter barnens intresse och nyfikenhet.

Vi använder Unikum

Vi använder Unikum för pedagogisk gruppdokumentation, information och kommunikation. Du hittar Unikum familj i App Store och Google Play.