Förskolans pedagogik

Här hittar du information om förskolans pedagogik, som till stor del hämtar inspiration från Reggio Emilia-filosofin.

Vad är Reggio Emilia?

Här är det ditt barns tankar och idéer, kopplat till förskolans läroplan, som ligger till grund för vår pedagogiska verksamhet. Vi ser varje barn som en kompetent individ och aktiv deltagare i sin egen utveckling. Ditt barns lärprocess blir synlig genom reflektion och dokumentation i form av bild, skrift och digital media. På så sätt lyfts barnets styrkor fram och hens kompetens synliggörs.

Ditt barn får tid att lösa problem och stöd i olika utmaningar genom samspelet med pedagogen, miljön och andra barn. Miljön på förskolan är lustfylld och stimulerande och byts ut utifrån barnens önskemål, intressen och behov. Vi som pedagoger är lyhörda och medupptäckande.

Du kan lära dig mer hos Reggio Emilia Institutet.