Förskolans pedagogik


Här hittar du information om förskolans pedagogik.

Barnets styrka och kompetens

Här är det ditt barns tankar och idéer, kopplat till förskolans läroplan, som ligger till grund för vår pedagogiska verksamhet. Vi ser varje barn som en kompetent individ och aktiv deltagare i sin egen utveckling. Ditt barns lärprocess blir synlig genom reflektion och dokumentation i form av bild, skrift och digital media. På det sättet lyfts barnets styrkor fram och hens kompetens synliggörs.

Ditt barn får stöd och tid att lösa problem och olika utmaningar genom samspelet med pedagoger, miljön och andra barn. Miljön på förskolan är lustfylld och stimulerande och förändras utifrån barnens önskemål, intressen och behov. Vi som pedagoger är lyhörda och upptäcker tillsammans med barnen.