Hur kan jag engagera mig?


Ett bra sätt att engagera sig är att vara med vid de föreningsvandringar som görs på kvällar och helger. Du kan också kontakta trygghetssamordnaren om du har förslag eller frågor om trygghet.

Föreningsvandra

Är du intresserad av att veta mer om föreningsvandringarna kan du kontakta föreningskonsulenterna. Du når dem på foreningsstod@socialnordost.goteborg.se.

Andra sätt du kan engagera dig

  • Delta på de politiska nämndmötena för socialnämnden. Du hittar datum för nämndsammanträden här.
  • Medverka på de dialogmöten och invånarmöten som arrangeras av olika aktörer inom stadsdelen. 
  • Kontakta trygghetssamordnaren om synpunkter kring trygghetsfrågor i stadsdelen.
  • Kontakta socialtjänsten kring problem som handlar om våld, droger eller liknande.
  • Polisanmäla brott på polisen.se
  • Tipsa polisen om du sett eller hört något som kan hjälpa polisen att förebygga eller utreda brott
  • Du kan anmäla trasiga gatlyktor, hål i gatan eller andra problem till stadens kontaktcenter. Ring 031-365 00 00 eller skicka e-post till kontaktcenter@goteborg.se. Du kan också ladda ner appen Anmäl hinder som kan använda för att direkt skicka information om något som behöver åtgärdas utomhus eller i offentliga lokaler.