Medborgarlöfte


Varje år lovar polisen i stadsdelen att de ska satsa på något särskilt för att öka tryggheten. Det kallas för medborgarlöfte.

Medborgarlöften ska:

  • öka tryggheten
  • förebygga brott
  • öka medborgarnas och lokalsamhällets delaktighet i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet
  • stärka förtroendet för polisen.

Aktiviteter som polisen och förvaltningen ska göra 

Polisen lyssnar på vad du och andra som bor eller vistas i området tycker. Socialförvaltningen Nordost och polisen gör analyser av tryggheten och brottsligheten i området. Sedan tas medborgarlöftet fram. Medborgarlöftet beskriver vilka aktiviteter som polisen och förvaltningen ska genomföra.