Till innehåll
Göteborgs befolkningsutveckling

Statistik och analys

Här finns statistik om Göteborgs befolkning

Historisk befolkningsutveckling, befolkningsprognos, ålder, utbildningsnivå, sysselsättning, inkomster och boendeförhållanden är några av de statistikområden som finns på vår hemsida. Statistiken finns i form av en statistikdatabas, områdesfaktablad och korta kommentarer och analyser. Under geografi finns det kartor som visar de delområden statistiken redovisas på.

Aktuellt

Kommer äldreboomen?

Publicerad 9 december 2019
I den här rapporten ser vi närmare på hur den äldre befolkningen ökar i Göteborg samt tittar på hur utvecklingen ser ut i omvärlden. Ökningen av personer som är 65 år eller äldre har blivit en av de viktigaste samhällsfrågorna.

Utvecklingen av födda och fruktsamhet

Publicerad 15 november 2019
Befolkningsutvecklingen för barn och ungdomar i Göteborg påverkas av hur många personer som flyttar till och från staden och av hur många barn som föds. Vi har i den här korta sammanställningen tittat på hur antalet födda barn utvecklats.

Göteborgsbladet 2019

Publicerad 14 juni 2019
Nu är en ny version av Göteborgsbladet klart!
${loading}