Så här lånar du

Här hittar du information om hur du kan använda ditt bibliotekskort, hur du lånar, reserverar och vad som gäller om du lämnar tillbaka för sent.

Du kan låna böcker, film, musik, tv-spel, tidningar och mycket mer på biblioteken i Göteborg. Du kan låna och lämna med samma bibliotekskort på alla folkbibliotek i Göteborg.

Det är gratis att låna, men det finns några regler som du behöver följa. 

Värdehandling

Bibliotekskortet är en personlig värdehandling. Om du förlorar det så måste du spärra ditt bibliotekskort med en gång.

Du ansvarar för allt som lånas på ditt kort – även för det som obehöriga har lånat. Målsman ansvarar för barnens kort och lån som görs på dem.

Personuppgifter

Dina kontaktuppgifter räknas som personuppgifter och omfattas av dataskyddsförordningen.

Så hanterar biblioteken dina personuppgifter

Du ansvarar själv för att uppdatera dina kontaktuppgifter om de ändras. Du uppdaterar dina kontaktuppgifter genom att logga in på ditt bibliotekskonto eller gå till ett bibliotek och legitimera dig.

Lånetid

  • Böcker: tre veckor (finns även böcker med lånetid upp till 7 dagar)
  • E-böcker: tre veckor
  • Ljudböcker: tre veckor
  • Film på dvd: en vecka
  • TV-serier på dvd: tre veckor
  • TV-spel: tre veckor
  • Tidskrifter: en vecka

När du lånar får du ett kvitto där det står när lånet ska lämnas tillbaka. Du ansvarar för dina lån tills du har lämnat tillbaka dem.

Biblioteket ansvarar inte för skador som har uppstått på teknisk utrustning när du har använt lånad media.

Du får låna om boken, cd-skivan eller filmen tre gånger om ingen annan har beställt den. 

Påminnelser

Lämnar du inte tillbaka lånen i tid får du betala en förseningsavgift. Från och med 17 mars 2020 tar vi inte längre ut förseningsavgift på pågående och nya lån. Glöm inte att låna om eller lämna tillbaka dina lån. Om du behåller ett lån utan att låna om, blir du efter ett tag skyldig att betala ersättning. Förändrade lånevillkor med anledning av Covid-19

Som en extra tjänst kan du välja att få påminnelser via sms och e-post. Då skickas en påminnelse ut två dagar innan och dagen efter återlämningsdatum. Via vanlig post får du ett brev om att lånet är försenat två veckor efter återlämningsdatum.

Datorer

På biblioteken finns datorer du kan använda gratis.

Du får inte söka efter eller publicera pornografiskt, rasistiskt eller olagligt material. Du får inte logga in med någon annan bibliotekskort.

Var rädd om den tekniska utrustningen. Anmäl fel till personalen och ta hänsyn till människorna omkring dig.

Bibliotekskortets giltighetstid

För vuxna är bibliotekskortet giltigt i tre år. Barnbibliotekskort gäller tills barnet fyllt 18 år. 

Om giltighetstiden för ditt bibliotekskort har gått ut kan du besöka biblioteket för att förnya det. 

Avgifter

Ditt första bibliotekskort är gratis. Om du behöver ett nytt kort tar vi ut en avgift. Nytt bibliotekskort kostar 25 kronor för vuxen, 0 kronor för barn. Det kostar inget att förnya ett bibliotekskort där giltighetstiden gått ut. 

Du får avgifter för lån som har blivit försenade, förstörda eller förlorade. Exakt avgift beror på vad du lånat.

Räkningar som inte betalas skickas till inkasso.

Talbokslånekort

Du behöver ett talbokslånekort för att låna talböcker. Det får du på biblioteket. Du behöver inte ha med dig något intyg.

Bibliotekskort för skolor, förskolor och andra institutioner

För skolor, förskolor och andra institutioner finns institutionskort med särskilda låneregler. För mer information om det, kontakta ditt bibliotek.