Anpassad grundskola


Anpassad grundskola är en egen skolform i årskurs 1–9 för elever som på grund av en intellektuell funktionsnedsättning eller en hjärnskada inte bedöms kunna nå upp till grundskolans kunskapskrav. Anpassad grundskola har en egen läroplan med egna kursplaner och betygskriterier. Eleverna läser antingen ämnen eller ämnesområden, eller en kombination av båda.

Om du tror att ditt barn har rätt att gå i anpassad grundskola kan grundskoleförvaltningen i Göteborgs Stad utreda om eleven kan bli mottagen i anpassad grundskola. 

Här kan du läsa med om Anpassad grundskola - Göteborgs Stad (goteborg.se)

Föräldrainformation Ladda ned publikation - Skolverket