Priser

Här hittar du alla priser för inträde och aktiviteter på Lilla Amundöns bad.

Avgift, bricka

För tillträde till området behövs en personlig bricka, som du köper på Lilla Amundön.

Säsongsavgift/sommar

Pris
För person som bor i Göteborg 100 kronor 
För person som bor utanför Göteborgs kommun 350 kronor 
  • Nyckelförsäljning sker vardagar 9–18 och lördag–söndag 9–16. Vid hög belastning kan vi vara tvungna att stänga nyckelförsäljningen.
  • Glöm inte att ta med ett giltigt intyg ifrån läkare eller sjukgymnast.
  • Det tillkommer en deposition för nyckelbrickan på 100 kronor vid första besöket. Depositionen får du tillbaka när du lämnar tillbaka er bricka. Om du ska bada kommande år, kan du välja att behålla din bricka och förnya den när säsongen startar.

Nyckelbricka till gruppboenden/grupper

Det tillkommer en deposition för nyckelbrickan på 100 kronor vid första besöket. Depositionen får du tillbaka när du lämnar tillbaka brickan.

Säsongsavgift/sommar

Pris
För gruppboende/grupper i Göteborg 300 kronor
För gruppboende/grupper utanför Göteborgs kommun 750 kronor
  • Ni kan betala med faktura.
  • Vid köpet behöver du: boendets namn, kontaktpersons namn och personnummer, fakturaadress, mottagarkod, organisationsnummer, enhetschefens namn och telefonnummer.

Simskola

En kurs är sex lektioner och kostar 300 kronor per barn.

Här hittar du mer information om vår simskola.

Ledsagare

Två ledsagare får följa med in i anläggningen gratis. Alla ledsagare, inklusive föräldrar, behöver visa upp ett intyg på att de är ledsagare. Åldersgräns för att vara ledsagare är 18 år.