Simundervisning

På Lilla Amundöns bad kan barn som fyllt fem år gå på simskola.

Simskola 

Lilla Amundöns bad arrangerar simskola för barn som fyllt fem år. Simundervisningen är anpassad efter varje barns förutsättningar. Simskolan är till för barn med funktionsvariation.

Så här fungerade det

  • Sex lektioner per kurs
  • Simskolans första period var vecka 31 och 32. Nästa period var vecka 33 och 34.
  • Simskolan hölls på måndag, onsdag och fredag klockan 16-16.45 eller 17-17.45.  
  • Förälder/vuxen behöver vara med i vattnet vid varje lektion.
  • Max sex barn per grupp. 
  • Simskolan kostar 300 kronor per barn. 

Anmälan

Anmäl dig på Lilla Amundön i receptionen med start 1 juni 2022.