Till innehåll
Foto: Lo Birgersson

Lerumsvägen 31 förskola

Välkommen till oss!

Förskolan Lerumsvägen 31 ligger i en lantlig miljö, vilket bidrar till en fin lärmiljö som vi inspireras av i vår utomhuspedagogik. Förskolan har fyra avdelningar, en för yngre barn, en för äldre barn samt två avdelningar 1-5 år. Vi skapar en rolig, trygg och lärorik förskola för alla barn och lägger grunden för deras fortsatta utbildning utifrån vår läroplan. Prioriterade målområden för förskolorna i Bergum Gunnilse är Tillgänglig undervisningsmiljö, Kommunikation samt Hållbar livsstil och miljö.

${loading}