Foto: Lo Birgersson

Vår förskola


Förskolan Lerumsvägen 31 ligger i en lantlig miljö, vilket bidrar till en fin lärmiljö som vi inspireras av i vår utomhuspedagogik. Förskolan består av 4 avdelningar med en avdelning för yngre barn, en för äldre barn samt två avdelningar 1-5 år. Vi skapar en rolig, trygg och lärorik förskola för alla barn och lägger grunden för deras fortsatta utbildning utifrån vår läroplan. Prioriterade målområden för förskolorna i Bergum Gunnilse är tillgänglig undervisningsmiljö, kommunikation och hållbar livsstil och miljö.

Avdelningar och personal

Förskolan Lerumsvägen 31 ligger i Olofstorp och har fyra avdelningar. Alla avdelningar har lekhall, målarateljé och generösa utrymmen att vistas i. Här arbetar förskollärare och barnskötare tillsammans i arbetslag och vi har också tillgång till en specialpedagog.

Pedagogik på förskolan

I en mycket fin lärmiljö arbetar förskollärare och barnskötare utifrån målen i läroplanen.  Förskolans värdegrund finns för att skapa goda relationer med barnen.

Vi arbetar med tillgänglig undervisningsmiljö, kommunikation samt hållbar livsstil och miljö. Det innebär att vi aktivt arbetar med det här i det systematiska kvalitetsarbetet och som en naturlig del av det dagliga arbetet i förskolan.

En dag på förskolan

Förskolans öppettider varierar efter barnens scheman. Efter den gemensamma morgonstunden och frukost tar verksamheten fart på avdelningarna med samling, fruktstund, temaarbete och lek i varierande innehåll. Undervisning är en del av verksamheten under hela dagen.

Avdelningarna går ut minst en gång varje dag för att leka, uppleva och undersöka. Efter lunch har barnen en vilostund och/eller lugnare aktiviteter. Barnen fortsätter sedan dagen med lek, omsorg och lärande tills vi stänger. Stängningstiden varierar beroende på barnens schemalagda tider. 

Utomhusmiljö

Förskolan arbetar med utomhuspedagogik och gården erbjuder barnen på förskolan till att upptäcka och uppleva nya saker varje dag. Gården är stor och kan delas in i olika lärmiljöer som inbjuder och inspirerar barnen till lek, utveckling och lärande.

Vi har stor tillgång till naturen som vi ofta besöker och uppskattas av både stora och små.

Samarbete med andra förskolor

Förskolorna i området Bergum/Olofstorp samarbetar och har gemensamma traditioner under läsåret

Samverkan med föräldrar

En förutsättning för att förskolan ska bli en trivsam miljö för både barn och vuxna är att vi samarbetar och stödjer varandra. Det finns olika former av samverkan mellan föräldrar och personal, exempelvis föräldramöten, enskilda utvecklingssamtal, drop-in-kaffe och gårdsfester. Den dagliga kontakten i tamburen vid lämning och hämtning är också mycket viktig. Dessutom finns ett brukarråd för förskolorna i området där personal och föräldrarepresentanter möts för att utveckla förskolan tillsammans. 

Välkommen till vår förskola!