Foto: Renée Timlin.

Blå Ställets Vänner


Blå Stället är i ständig dialog. Med föreningar och med engagerade människor i nordost. Nätverket Blå Ställets Vänner uppstod just ur dialogen. Ett sätt för oss att få in nya krafter i huset och låta de som huset är till för, vara med och påverka Blå Ställets inriktning.

Blå Ställets Vänner – med rätt att påverka

Nätverket består av cirka 50 personer som kontinuerligt bjuds in till möten under trivsamma former. Vännerna är ett viktigt bollplank, som ger råd och stöd till Blå Ställets verksamhet. Det gäller allt från programförslag, genomförande av program till marknadsföring. Samarbetet bygger på engagemang från vännerna och en vilja från Blå Stället att förnya sig och låta sig påverkas.

Vill du vara med?
Kontakta Gloria Esteban, samordnare för Blå Ställets Vänner.

E-post: gloria.esteban@kultur.goteborg.se

Äkta delaktighet – boken om Blå Ställets Vänner

Hur får du en kommunal enhet att samarbeta med lokalbefolkningen? Hur får lokalbefolkningen inspiration att lägga delar av sin fritid på en kommunal verksamhet?

Svar: genom äkta delaktighet.

Läs Maria Wångersjös skrift, som både är en inspirationsbok, en handledning i hur du kan jobba - och en fin sammanställning av hur nätverket Blå Ställets Vänner växt fram. Finns att köpa i Blå Ställets Information eller att ladda ner.