Digital handledning

Du kan boka en bibliotekarie som hjälper dig att komma igång med bibliotekets digitala tjänster samt enklare digitala frågor.

Du kan boka tid med en bibliotekarie på Högsbo bibliotek för att få handledning i hur du använder bibliotekets digitala tjänster. Du kan även få handledning när det gäller enklare digitala frågor, till exempel hur man skapar ett mailkonto.

Vi kan tyvärr inte hjälpa till med frågor som rör banktjänster eller andra digitala tjänster som kräver bank-id för att logga in. 

Boka digital handledning genom att maila oss på hogsbo.bibliotek@kultur.goteborg.se eller kontakta oss i lånedisken. Berätta gärna för oss om vad du vill ha hjälp med när du kontaktar oss.