Nå databaser hemifrån

Vill du läsa senaste numret av en dagstidning eller tidskrift, söka information om ett särskilt ämne eller hitta nya böcker i din favoritgenre? Då kan du använda bibliotekets databaser. Du når alla databaser på biblioteket och flera av dem även hemifrån. Du behöver ditt bibliotekskort med pin-kod. Här hittar du alla databaser uppdelade efter ämne.

Söktjänster för släktforskning

Gå till sidan Söktjänster för släktforskning för att läsa mer om digitala tjänster och böcker som kan hjälpa dig släktforska.

Författare och andra personer

Alex (svenska)

Författarlexikon som innehåller presentationer av tusentals skönlitterära författare från hela världen. Här hittar du information om författarnas liv, sätt att skriva och recensioner samt andra texter om deras böcker. Du hittar också listor på filmade böcker och du kan göra quiz. Sök även litteratur och författare efter genrer, epoker, länder och regioner.

Alex är tillgänglig på biblioteken och hemifrån.

Logga in på Alex på biblioteket

Logga in på Alex hemifrån

Alex (English) is a selection of mostly contemporary and twentieth century European authors.

Alex (deutsch) Eine Auswahl von Schriftstellern Europas vor allem aus dem 20. Jh. bis zur Gegenwart.

Historia och Geografi

Fastighetskalendern (svenska)

I Fastighetskalendern hittar du information om fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och olika fastighetsförvaltare i Västra Götaland. Du kan söka på gata, ägare, stadsdel, antal lägenheter och kontaktuppgifter med mera.

Fastighetskalendern är tillgänglig på bibliotekens datorer.

Logga in i Fastighetskalendern på biblioteket

Fredsarkivet vid Folke Bernadotteakademin (svenska)

Här hittar du information om Sveriges deltagande i internationella fredsinsatser sedan 1956 fram till idag i ett digitalt arkiv skapat för forskning, studier och utbildning.

Fredsarkivet är tillgängligt från bibliotekens datorer.

Logga in på Fredsarkivet på biblioteket

Landguiden (svenska)

I Landguiden hittar du fakta om alla världens länder, om konflikter och organisationer. I statistikverktyget kan du göra jämförelser mellan länder utifrån olika parametrar, exempelvis livslängd, varuexport, läs- och skrivkunnighet med mera. I kalendariet kan du följa utvecklingen bakåt i ett lands historia. Både texter och statistik uppdateras kontinuerligt av Utrikespolitiska Institutets redaktörer som dagligen följer utvecklingen i världen.

Landguiden är tillgänglig på biblioteken och hemifrån.

Logga in på Landguiden

NE, Nationalencyklopedin (svenska och ordbok på olika språk)

Ett stort svenskt uppslagsverk som även har lexikon på 22 språk, korsordshjälp och temapaket om olika ämnen för grundskola och gymnasium. Här finns också atlas, fakta om internationella samarbeten, globala frågor och om länder som du kan jämföra med varandra.

Nationalencyklopedin är tillgänglig på biblioteken och hemifrån.

Logga in på Nationalencyklopedin på biblioteket

Logga in på Nationalencyklopedin hemifrån

Juridik

Rättsnätet Notisum (svenska)

Juridiksöktjänst för rättsinformation. Här finns alla svenska författningar, även icke gällande i Svensk författningssamling (SFS). Du hittar information om förarbeten, lagar, rättsfall, EU-rätt, förordningar och myndighetsföreskrifter.

Logga in på Rättsnätet Notisum på biblioteket