Foto: Maria Apelmo

Lokaler och utrustning

Högsbo bibliotek ligger på andra våningen i Axelhuset på Axel Dahlströms torg.

Tillgänglighet

Handikapparkering: Finns på Axel Dahlströms torg.

Entré: Hiss eller trappa från torget. Dörr med dörröppnare.
Ingång finns även på baksidan av biblioteket. Dörr med dörröppnare.

Handikapptoalett: Finns i entréhallen. Låna nyckel på biblioteket.

För mer information om tillgänglighet, se tillgänglighetsdatabasen.

Datorer

Högsbo bibliotek har nio datorer med bland annat internet och ordbehandlingsprogram. För vuxna finns i biblioteket fyra datorer att boka en timme, samt en drop-in-dator. Vi har även tillgång till ett studierum med två släktforskningsdatorer där man får sitta två timmar. För barn och ungdomar under 18 år finns två datorer på bibliotekets barnavdelningen. Vid dem får man sitta en timme. Datorerna är bokningsbara via Netloan.

Utskrifter

Datorerna är kopplade till en svartvit skrivare. De tre första sidorna är gratis att skriva ut, sedan kostar det 2 kronor per sida.

Kopiator

Du kan göra svartvita kopior och färgkopior hos oss. Innan du kopierar sätter du in pengar på ditt bibliotekskort. Du kan kopiera upp till tre sidor om dagen gratis, därefter gäller följande priser:

  • A4 svartvitt 2 kronor per kopia
  • A4 färg 5 kronor per kopia
  • A3 svartvitt 4 kronor per kopia
  • A3 färg 10 kronor per kopia

Kopieringsregler

Upphovsrättslagen (1960:729) reglerar din rätt att kopiera andras verk.

Kopiering av hela verk

Det är förbjudet att kopiera hela verk, till exempel böcker och kurslitteratur. Det är bara tillåtet att kopiera begränsade delar av en bok.
Det du kopierat får endast användas för privat bruk. Med privat bruk avses användning som inte på något sätt kan anses kommersiell.

Fri kopiering av vissa typer av material

Författningar, beslut av myndighet, yttrande av svenska myndigheter och officiella översättningar av nämnda verk omfattas inte av upphovsrätt och kan alltså fritt kopieras.

Skanner

Det är gratis att skanna dokument och skicka dem som filer till e-post. Du behöver ett bibliotekskort för att kunna använda skannern.

Trådlöst nätverk

Trådlöst nätverk finns i hela biblioteket. Läs mer om hur det trådlösa nätverket fungerar.