Foto: Selma Media

Om oss

Hos oss får du möjlighet att stimulera dina kognitiva, kommunikativa och sociala förmågor. Vi planerar och arbetar strukturerat i de olika gruppaktiviteterna med tydliggörande pedagogik och minnesträning.

Deltagare och personal

Vi är en verksamhet som i huvudsak arbetar i grupp. Vissa deltagare väljer att vara hos oss hela dagarna, andra endast förmiddag eller eftermiddag.

Här arbetar tre stödassistenter och det finns tillgång till en stödpedagog vid behov. Personalen har stor kunskap i att arbeta med personer som har en demenssjukdom, förvärvad hjärnskada eller andra kognitiva nedsättningar.

Arbetssätt och metoder

Hos oss får du stöd i att träna och hitta strategier för att hantera din nya livssituation. Vi planerar och arbetar strukturerat med olika aktiviteter, alltid med tydliggörande pedagogik och minnesträning.

Vi utgår alltid från att verksamheten kan bli bättre och därmed jobbar vi med brukar APT. För att säkerställa att det vi gör fungerar bra för dig genomför vi en träff med en pedagog från en annan verksamhet kvartalsvis. Du får också fylla i en enkät varje år för att berätta vad du tycker om vår verksamhet.

Inomhusmiljö

Verksamheten ligger i bottenvåningen på ett hyreshus.

De flesta aktiviteterna utgår från vårt allrum, förutom detta har vi även olika aktivitetsrum, ett kök för matlagning och bakning samt ett vilorum. Vi har även två badrum varav den ena är utrustad med taklift.

Vi har olika hjälpmedel för att underlätta din vardag:

  • Mobil golvlift
  • Höj och sänkbart kök
  • Höj och sänkbar säng

Utomhusmiljö

Vår verksamhet ligger i en lättillgänglig miljö med god framkomlighet. Runt omkring oss finns det närhet till ett torg med dagligvaruhandel och lunchrestauranger.

Det finns fina promenad och friskvårdsmöjligheter i anslutning till vår verksamhet.

Resa hit

Vår verksamhet ligger i Brunnsbo. Hit åker du enkelt med buss och kliver av vid hållplats Balladgatan. Kommer du med Serviceresor så stannar de i direkt utanför lokalen, parkeringsmöjlighet finns i närheten av vår lokal.