Foto: Selma Media

Arbetsuppgifter och aktiviteter

Vi vill skapa sammanhang, förutsägbarhet och begriplighet för dig. Därför genomsyras våra aktiviteter av tydlig struktur och planering. Det kan till exempel vara minnesträning, skapande aktiviteter, kommunikationsträning, rörelseträning eller vardagsaktiviteter.

Hos oss arbetar vi oftast i grupp. Aktiviteterna är varierande. 

Varje vecka diskuterar vi samhällsaktuella frågor, vi arbetar aktivt med att koppla nutid till gamla minnen, tidigare upplevelser och erfarenheter. 

Vi har musikaktiviteter då vi fördjupar oss i olika artister och musikstilar, allt utifrån deltagarnas intressen och önskemål. Vi varvar ny musik med låtar och artister från förr i syfte att stimulera till samtal och väcka minnen. 

Vi har skapande aktiviteter. Det kan vara:

  • Sömnad
  • Stickning
  • Måleri
  • Teckning
  • Pyssel 

För dig som vill finns också möjlighet att spela spel och använda våra datorer och Ipads.

Du får även möjlighet att delta i aktiviteter i kök, framförallt genom bakning. Vi bakar till den egna verksamheten samt på beställning från andra enheter.

På vår rörelseträning får du utföra olika friskvårdsaktiviteter. Det kan vara:

  • Sittgympa
  • Promenader
  • Vila 

Bildstöd för arbetsuppgifter och aktiviteter

Här nedan kan du ladda ner och skriva ut bildstöd för arbetsuppgifter och aktiviteter på vår dagliga verksamhet.