Bild: Lisa Karlsson

Om oss


Hjällbo mötesplats, Hemmaplan, är en trygg och välkomnande plats för ungdomar att träffas, umgås och delta i olika aktiviteter. Vi erbjuder en mångfald av fritidsaktiviteter så som kreativa projekt, workhops, temakvällar, spel och musik. Vårt mål är att främja gemenskap, personlig utveckling och informellt lärande genom att erbjuda en positiv och stimulerande miljö för ungdomar i vårt område.

Välkommen till oss! 

Se filmen där Morris tar dig med runt och visar vad vi har att erbjuda på Hemmaplan.

Mål och arbetssätt

På Hemmaplan arbetar vi efter Göteborgs Stads plan för meningsfull fritid. Detta innebär att vi fokuserar på ungdomars delaktighet och inflytande, ungdomars lärande och utveckling, samverkan för att ge unga fler möjligheter samt hela staden som arena.

Värdegrund

Du som ungdom representerar möjligheter. Möjligheter till utveckling, kreativitet och skapande av ett hållbart samhälle med engagerade personer som vill och vågar ta ansvar. På vår mötesplats ska du känna dig trygg i en drogfri miljö. Du ska veta vad du kan förvänta dig och du möts alltid av trygga vuxna. Här har vi en gemensam värdegrund som vi vill att du respekterar, så att alla ska känna sig välkomna!

  • När jag besöker Hemmaplan hälsar jag på personalen och är trevlig mot de andra besökarna.
  • På Hemmaplan visar jag respekt och jag vet att alla är lika mycket värda oavsett kön, ålder, etnicitet eller sexualitet.
  • Jag vet att droger och alkohol är absolut förbjudet! Energidryck och tobak får inte heller medföras in på fritidsgården
  • Jag tar hand om min mötesplats och kastar skräp i papperskorgen.
  • Jag vet att all form av våld och skadegörelse får konsekvenser. På Hemmaplan använder vi oss av ett vårdat språk, fula ord och svordomar accepteras inte!