Så kan du påverka


Det finns många olika sätt för dig att påverka och komma med förslag!

Angereds Ungdomsråd 

Ungdomsrådet är till för dig som är ung i Angered. Det är frivilligt att vara medlem och det är kostnadsfritt. Ungdomsrådet har representanter från alla områden i Angered och jobbar aktivt för att förmedla barn och ungas frågor och åsikter till politiker och beslutsfattare. Det kan till exempel vara frågor som rör fritid, utemiljö, skola och trygghet. De behandlar också ansökningar till Ungdomsrådets Projektpott som du kan läsa mer om längre ner på denna sida. Angereds Ungdomsråd träffas varannan tisdag klockan 17-19 på KulturAtom i Angered.

Vill du ta del av vårt arbete? Följ då oss på Instagram eller Facebook @ungapaverkarangered 

Evenemang och dialogträffar

Angereds Ungdomsråd deltar i olika fokusgrupper, konferenser, mässor och panelsamtal för att dela med sig av sina tankar och åsikter. De arbetar även som funktionärer på olika events och arrangerar egna evenemang för andra unga och vuxna. Ungdomsrådet har också gemensamma aktiviteter minst en gång per termin, till exempel att åka iväg på läger, studiebesök i Stockholm, gocart eller middag ute på restaurang. 

Två gånger per termin bjuder ungdomsrådet in politiker och beslutsfattare till dialogträffar där de tillsammans samtalar om ämnen som ungdomsrådet tycker är viktiga att ta upp där de kan dela med sig av sina tankar, idéer och åsikter. 

Att vara med i ungdomsrådet ger unga unika och goda erfarenheter för framtiden och är ett plus att ha på sitt CV vid till exempel arbetssökande. 

Representanter i Ungdomsrådet

Sevval Karaduman, ordförande
Josef Al-Husseini

Kontaktperson för ungdomsrådet

Marie Holm, telefon 072-500 62 39.

Ungdomsrådets projektpott

Ungdomsrådet har en projektpott på 150 000 kronor som barn och unga kan söka pengar ifrån. Pengarna kan gå till aktiviteter, arrangemang och annat. Tanken med bidraget är att förverkliga och stödja aktiviteter av unga för unga. Angereds ungdomsråd går igenom de ansökningar som kommit in och fattar beslut om eventuellt bidrag under sina möten. I ansökningsblanketten kan du läsa mer om vilka kriterier som gäller och hur du lämnar in en ansökan. Du kan spara formuläret och fylla i på datorn eller skriva ut och fylla i för hand.

Ansökningsblankett till ungdomsrådets projektpott 

Ungdomsfullmäktige

Du kan också påverka politikerna i Göteborg genom att gå med i ungdomsfullmäktige. Ungdomsfullmäktige består av 101 ungdomar från alla stadsdelar i Göteborg. De är mellan 12-17 år och diskuterar tillsammans olika frågor som rör unga i Göteborg. Ungdomarna bestämmer själva vilka frågor som ska diskuteras. Genom ungdomsfullmäktige har du som är ung möjlighet att påverka kommunens nämnder, styrelser, bolag och förvaltningar.

Läs mer på ungdomsfullmäktiges hemsida.