Talböcker och Boken kommer

På biblioteken hjälper vi gärna dig som har svårt att läsa och skriva. Här kan du låna talböcker och om du vill ladda ner själv kan du få behörighet.

Talböcker

Talböcker är intalade böcker för dig som har svårt att läsa tryckt text. Du får låna dem om du har ett talbokslånekort som du kan få om du har en läsnedsättning.

Talböckerna finns på datafiler som går att lyssna på med en så kallad DAISY-skiva, eller så kan de läggas på ett minneskort. Du kan också få behörighet att ladda hem filerna själv och använda en speciell app i din telefon.

Det finns drygt 100 000 böcker inlästa som talbok.

Legimuskonto

Har du eller ditt barn behov av talböcker? Hör av dig till biblioteket för att få mer information och boka en tid för registrering. Om du är under 18 år måste du ta med din målsman.

Boken kommer

För dig som på grund av hög ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning inte kan besöka biblioteket finns tjänsten "Boken kommer".

Det innebär att vi kommer hem till dig med böcker och storstilsböcker. Talböcker kan du få hemskickade med posten.

Ring 031-3655045 för att få mer information om hur "Boken kommer" fungerar.

Storstilsböcker

För dig som gärna läser tryckt text bara den är tillräckligt stor finns storstilsböcker. När böckerna trycks med extra stora bokstäver blir de tjockare och behöver ibland delas upp i flera volymer.