Bibliotekets program

Läshund

Datum
Onsdag 7 juni
Tid
15:00–16:30

Sommarboken: Invigning

Datum
Tisdag 20 juni
Tid
14:00–15:00

Sommarboken

Datum
Tisdag 11 juli
Tid
14:00–15:00

Läshund

Datum
Onsdag 12 juli
Tid
15:00–16:30

Gastar i Göteborg

Datum
Måndag 17 juli
Tid
16:00–17:00

Läshund

Datum
Onsdag 26 juli
Tid
15:00–16:30

Sommarboken - avslutning

Datum
Tisdag 8 augusti
Tid
14:00–15:00