Vår förskola


Förskolan Framnäsgatan 16 ligger i en gul villa mitt emot gamla Buråsskolan i Krokslätt. Här står barnens intressen i fokus och pedagogerna är lyssnande och medforskande.

Charmiga lokaler i lummigt läge

I södra delen av stadsdelen Centrum ligger förskolan Framnäsgatan 16. Den ligger i en gammal, vacker kulturbyggnad av trä från början av 1900-talet, precis i anslutning till ett vackert, spännande lövskogsområde.
Förskolan ingår i en större förskoleenhet tillsammans med förskolan Rudedammsgatan. Det innebär att vi delar arbets- och synsätt, har en gemensam organisation och samma rektor.

I vår byggnad har det funnits många olika verksamheter.  Från början var det ett sanatorium, så småningom gjordes huset om till Burås ungdomsgård för att i slutet på 1900-talet ge plats för skola.

I början av 2012 öppnade vår förskola i husets varsamt renoverade undervåning. Under hösten 2015 påbörjades en ombyggnad av övervåningen för att ge plats för en andra avdelning. Förskolan består nu av två avdelningar, en för våra yngre barn på nedre plan och en för de äldre på det övre.

Lokaler som lockar till kreativitet

Förskolans lokaler består på varje våningsplan av en entrédel, ett par mindre och ett centralt beläget större rum – avdelningarnas torg. Alla rummen flödar av ljus från stora, spröjsade fönster och här möts barnen och deras familjer av en välkomnande atmosfär.

Miljön, både inne och ute är medvetet skapad för att främja barns kommunikation, lek, samarbete och samspel med andra, deras skapande, utforskande och lärande. En miljö som är kreativ och föränderlig, som väcker nyfikenhet, utmanar och stimulerar. Här väcks lust att leka och lära.

Vi strävar efter att materialet ska vara tillgängligt för barnen. Det gör att de kan initiera och klara så mycket som möjligt själva vilket kan bidra till att stärka deras tilltro till sig själva och varandra.

Lyssnande pedagoger och kompetenta barn

Hos oss vill vi erbjuda en glädjens och välkomnandets förskola.
Vi tror att barn är kompetenta och alltid vill lära, att de hela tiden försöker förstå och förhålla sig till sin omvärld. Tillsammans med andra förstår, erövrar och skapar de världen.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Vi erbjuder aktiviteter och arbeten som utgår från och möter barnen i deras intressen eller som försöker väcka deras nyfikenhet på något nytt. I det arbetet är pedagogerna lyssnande, medforskande, stöttande och skapande av möjligheter.

Vi ser olikhet som en tillgång i detta arbete. Att möta olika människor, synsätt eller perspektiv men också olika typer av material och miljöer ger viktiga erfarenheter. Det både berikar och utmanar erfarenheten, tanken och föreställningsvärlden.

I vårt arbete tillsammans med barnen är dokumentationen ett viktigt verktyg. Den hjälper oss att få syn på och att synliggöra det som sker, de intressen som finns och de processer som pågår. Dokumentationen finns också med när vi möter barnens vårdnadshavare i samtal.

Inspiration från Reggio Emilia

Vår syn på barn, kunskap och lärande liksom synen på miljöns och pedagogernas roll har bland annat hämtat inspiration från Reggio Emilia-filosofin. Reggio Emilia är en stad i norra Italien, men har också blivit ett begrepp som står för den pedagogiska filosofi som under mer än 50 år har utvecklats i stadens kommunala förskolor. Denna pedagogiska filosofi står för ett pedagogiskt arbetssätt, förankrat i en djup humanistisk livshållning som bygger på en stark tro på människans möjligheter, en djup respekt för barnet samt en övertygelse om att alla barn föds rika och intelligenta och med en stark inneboende drivkraft att utforska världen.

Våra mål

Förskolans uppdrag är att tolka och omsätta de olika delarna i förskolans läroplan i en praktik som samtidigt bildar en helhet. I det arbetet utgår vi bland annat från Göteborgs stads verksamhetsidé vilket innebär ett främjande av barnens inre motivation och lust att lära, en reell möjlighet för barnen att få uppleva delaktighet och medskapande och ett arbete med en helhetssyn, där ett projekterande arbetssätt gör det möjligt för barnen att uppleva hur allt hänger ihop.

Besök på förskolan

Vi har öppet hus en gång per månad för er som vill besöka oss. Vill du anmäla dig till ett besök ringer du avdelning Södra Tornet. Telefonnummer till avdelningen finns under Kontaktuppgifter. Välkommen!