Inskolning


På Framnäsgatans förskola har vi en föräldraaktiv inskolning. Det innebär att du som föräldrar guidar barnet in i förskolans värld och verksamhet.

Aktiv inskolning skapar trygghet

Genom att du som förälder deltar aktivt i verksamheten och skapar en relation till barngruppen, pedagogerna och förskolans miljö får ditt barn och du en trygg start. Det är också en möjlighet för dig att tillsammans med ditt barn få en gemensam erfarenhet och upplevelse av verksamheten. Den trygghet som det förhoppningsvis ger är en viktig förutsättning för att ditt barn ska ha det bra här på förskolan.

Det gynnar också ett gott samarbete mellan dig som förälder och förskolans pedagoger eftersom ni får en chans att lära känna varandra.

Så lång är inskolningen

Inskolningsperioden omfattar totalt cirka tio dagar och ditt barn är under den här tiden på förskolan cirka mellan klockan 9-14.

Den föräldraaktiva delen är de tre första dagarna och vistelsetiden för dig och barnet är mellan klockan 9–14. Under dessa tre dagar är det du som förälder som tar ansvar för ditt barn. Det är exempelvis du som tillsammans med ditt barn deltar i aktiviteter, byter blöjor, tröstar, vilar och äter. Ibland fungerar det inte att vila här på förskolan den första dagen/dagarna. Då avslutas dagen lite tidigare och vilan sker hemma istället.

Efter de första, oftast tre, dagarna kommer ni som tidigare klockan 9 och nu lämnar du ditt barn efter en stund. Vi gör upp om tiden för hämtning, senast klockan 14.

Detta är vår grundmodell men naturligtvis anpassar vi detta utifrån hur det fungerar för ditt barn!