Foto: Marit Lissdaniels

Vår förskola

Förskolan Fanjunkarens Lycka 3 ligger i Knipared. Förskolan är "Grön Flagg" certifierad och vi arbetar för att vara en giftfri förskola. Förskolan är inspirerad av Reggio Emilia-pedagogiken. Förskolan har ett praktiskt värdegrundsarbete med våra barn för att skapa goda relationer.

Avdelningar och personal

Förskolan Fanjunkarens Lycka 7 har 4 avdelningar Röda trädet, Gula trädet, Gröna slottet och Blåa slottet med barn i åldrarna 1-5 år. Här arbetar förskollärare och barnskötare tillsammans i arbetslag. Vi är ca. 15 medarbetare på förskolan. Förskolan har tillgång till en specialpedagog. Förskolan har ett kök med en kock.

Pedagogik på förskolan

Förskolan är inspirerad av Reggio Emilia-pedagogiken. I en mycket fin lärmiljö med vacker utemiljö där vår våra förskolelärare och barnskötare arbetar med material och inspiration från läroplanen. Förskolan har ett praktiskt värdegrundsarbete med våra barn för att skapa goda relationer.

Förskolan är ett enplanshus i vinkel. Varje avdelning har ett större rum och några mindre rum. Rummen är uppbyggda med olika lärmiljöer för att stimulera barnen på bästa sätt.

Förskolan är "Grön Flagg" certifierad och vi arbetar för att vara en giftfri förskola.

En dag på förskolan

Förskolan öppnar 06.00. Efter den gemensamma morgonstunden och intag av frukost tar verksamheten fart på avdelningarna med samling, fruktstund, temaarbete och lek i varierande innehåll.

Avdelningarna försöker gå ut minst en gång varje dag att leka, uppleva och undersöka.

Efter lunch har avdelningarna en vilostund och/eller lugnare aktiviteter.

Barnen fortsätter dagen med lek, omsorg och lärande tills vi stänger klockan 18:00.

Utomhusmiljö

Förskolan ligger i ett villaområde tillgång till mycket skog och ängar. Gården är ljus och solig och kan delas upp i olika lärmiljöer. Pulka backe och en liten trädgårdsodling är stora favoriter för våra barn. Mellanmålet äts gärna om möjligt på gården.

Kul att veta

Hela området Bergum - Gunnilse samarbetar och har gemensamma traditioner under läsåret. Nobelmiddag, Världsbokdagen, PI-dagen och Kniparedsloppet är några av de återkommande aktiviteterna som anpassas till barnens förmåga.

Välkommen till vår förskola.