Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter

Bilden föreställer en byggnad och en förskolegård med gungor, en sandlåda och färgade stenar.
Foto: Davide Panzino. Förskolan har byggnader på två adresser. På bilden visas Fanjunkarens lycka 7.

Helene Lindblom Artfors

Telefon
031-365 29 39

Besöksadress

Fanjunkarens Lycka 7

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[12.132707839583215,57.79216522294153] }, "properties":{ "title":"Fanjunkarens Lycka 7 förskola", "content":"Fanjunkarens Lycka 7" } }]

Postadress

Fanjunkarens Lycka 7 förskola Box 1116
405 23 Göteborg

Funktioner