Vår förskola

Förskolan Fanjunkarens Lycka 7 ligger i Knipared. Förskolan är "Grön Flagg" certifierad och vi arbetar för att vara en giftfri förskola. Förskolan har ett praktiskt värdegrundsarbete med våra barn för att skapa goda relationer. Förskolan består av två byggnader. När du sökt och fått en plats på förskolan, blir ditt barn placerat på en avdelning i någon av byggnaderna.

Från april 2022 ingår förskolan i en större enhet tillsammans med nuvarande förskolan Fanjunkarens Lycka 3.  När du söker plats för ditt barn till Fanjunkarens Lycka 7, kommer ditt barn få sin placering antingen i byggnaden på Fanjunkarens Lycka 3 eller Fanjunkarens Lycka 7.

Avdelningar och personal

Förskolan Fanjunkarens Lycka har totalt sju avdelningar, uppdelade i två byggnader. Här arbetar förskollärare och barnskötare tillsammans i arbetslag och vi har också tillgång till en specialpedagog. Förskolan har kök med kock i båda byggnaderna. Vi samarbetar med öppna förskolan som finns i en av byggnaderna.

Pedagogik på förskolan

Förskolan är inspirerad av Reggio Emilia-pedagogiken. I en mycket fin lärmiljö arbetar våra förskolelärare och barnskötare utifrån målen i läroplanen. Förskolans värdegrundsarbete finns för att skapa goda relationer med barnen.

På förskolan satsar vi mycket på utomhusverksamhet och har personal som är speciellt utbildade i utomhuspedagogik. Både inomhus och utomhus har vi uppbyggda lärmiljöer för att stimulera barnen på bästa sätt.

Förskolan är Grön Flagg-certifierad. Grön Flagg är en certifiering för förskolor som arbetar aktivt och långsiktigt med hållbar utveckling i undervisningen och i den dagliga verksamheten. Vi arbetar för att vara en giftfri förskola och fokuserar mycket på hållbarhet och odling. 

En dag på förskolan

Förskolans öppettider varierar efter barnens scheman. Efter den gemensamma morgonstunden och frukost tar verksamheten fart på avdelningarna med samling, fruktstund, temaarbete och lek i varierande innehåll. Undervisning är en del av verksamheten under hela dagen.

Avdelningarna går ut minst en gång varje dag för att leka, uppleva och undersöka. Efter lunch har barnen en vilostund och/eller lugnare aktiviteter. Barnen fortsätter sedan dagen med lek, omsorg och lärande tills vi stänger. Stängningstiden varierar beroende på barnens schemalagda tider.

Utomhusmiljö

Förskolan ligger i ett villaområde med närhet till skog och ängar. Gården är ljus och solig och kan delas upp i olika lärmiljöer. En pulkabacke och en liten trädgårdsodling är stora favoriter för våra barn.

Vi har också ett växthus för att barnen ska få lära sig om odling, kretslopp och hållbarhet. Det vi odlar använder vi i matlagning och undervisning. Mellanmålet äter vi gärna på gården när det är möjligt.

Samarbete med andra förskolor

Förskolorna i området Bergum/Gunnilse samarbetar och har gemensamma traditioner under läsåret.  Exempel på aktiviteter som vi anordnar tillsammans är Världsbokdagen, Barnkonventionens dag och Kniparedsloppet.

Samverkan med föräldrar

En förutsättning för att förskolan ska bli en trivsam miljö för både barn och vuxna är att vi samarbetar och stödjer varandra. Det finns olika former av samverkan mellan föräldrar och personal, exempelvis föräldramöten, enskilda utvecklingssamtal, drop-in-kaffe och gårdsfester. Den dagliga kontakten i tamburen vid lämning och hämtning är också mycket viktig. Dessutom finns ett brukarråd för förskolorna i området där personal och föräldrarepresentanter möts för att utveckla förskolan tillsammans. 

Välkommen till vår förskola!


Byggnaden med adress Fanjunkarens Lycka 7.

Byggnaden med adress Fanjunkarens Lycka 3.