Föräldraträffar och gruppverksamhet

Att vara förälder är ett viktigt och ibland tufft uppdrag. Vardagen kan vara full av glädjeämnen – men också utmaningar. Därför är det bra att ha tillgång till olika typer av stöd under resans gång, till exempel under perioder med trotsiga barn eller bråk med tonåringen. I Biskopsgården och Torslanda erbjuder vi föräldraträffar ABC för barn i ålder 3 - 6 år och 7 - 12 år, föräldraträffar Glädje och Utmaningar för barn i ålder 1 - 2,5 år och praktisk babyvård.

ABC i Biskopsgården och Torslanda

Träffarna riktar sig till dig som är förälder eller annan viktig vuxen för barn, 3-6 år och 7-12 år, och som bor i stadsdelen. Varje termin erbjuds minst en serie om fyra gruppträffar med diskussioner, filmer och övningar kring föräldrarollen. Varje träff är på 2,5 timme.

Vill du veta mer om ABC och vill du anmäla dig till en kurs, se:

ABC-träffar 3-6 år i Biskopsgården och Torslanda

ABC-träffar 7 till 12 år i Biskopsgården och Torslanda

Glädje och Utmaningar i Biskopsgården och Torslanda

Träffarna riktar sig till dig som är förälder och annan viktig vuxen för barn 1-2,5 år och som bor i stadsdelen. varje termin erbjuds minst en serie om fem gruppträffar med fokus på föräldraskap och föräldrarollen. Varje träff är på 2,5 timme.

Vill du veta mer om Glädje och Utmaningar och vill du anmäla dig till en kurs, se:

Glädje och Utmaningar i Biskopsgården och Torslanda

Babymassage

I stadsdelen erbjuder vi de familjer som besöker någon av familjecentralens verksamheter babymassage.

Spädbarnsverksamhet

I spädbarnsverksamheten kan du som har barn i åldern 0 - 1 år få stöd i ditt föräldraskap. Tillsammans formar vi det stöd som passar er bäst. Här kan du läsa mer om stadsdelens spädbarnsverksamhet.

Trygghetscirkeln

I Trygghetscirkeln kan du som har barn i åldern 0 till 4 år få stöd i ditt föräldraskap genom föräldraskapsstödsprogrammet Trygghetscirkeln.

Vill du veta mer om Trygghetscirkeln, och anmäla dig till en kurs, se:

Här kan du läsa mer om Trygghetscirkeln