Mostphotos

Föräldrarådgivning

Det är inte alltid lätt att veta hur man ska lösa konflikter, sätta gränser eller få mer positiv tid tillsammans med sitt barn. Ofta kan vi prata och rådgöra med någon i vår närhet – men ibland kan det vara skönt att få tala med någon annan. För dig som behöver individuellt råd och stöd i ditt föräldraskap eller i ditt förhållande finns många olika ställen dit du kan vända dig.

Individuellt föräldrastöd

Livet förändras när man väntar barn och blir förälder, ibland så mycket att man kan behöva extra hjälp och stöd. Biskopsgården och Torslanda har sex föräldrastödjare som möter dig som blivande förälder eller dig med barn 0–6 år.

En föräldrastödjare kan hjälpa dig som förälder att:

  • Bli trygg i din roll som förälder
  • Stärka relationen mellan dig och ditt/dina barn.
  • Reda ut personliga frågor
  • Att vara förälder i ett nytt land

Föräldrastödjarna har ett nära samarbete med barnmorskemottagningen, barnavårdscentralen och de öppna förskolorna på familjecentralen och i det familjecentrerade arbetssättet.

Föräldrastödjare för dig i Biskopsgården.

Annelie Wennemar Svensson
Telefon: 031-366 65 34
E-post: annelie.wennemar.svensson@socialhisingen.goteborg.se

Alexandra Radyn
Telefon: 031-366 65 69
E-post: alexandra.radyn@socialhisingen.goteborg.se

Eva Mörk
Telefon: 031-366 65 36
E-post eva.mork@socialhisingen.goteborg.se

Elenore Hagberg
Telefon: 031- 366 49 48
E-post: elenore.hagberg@socialhisingen.goteborg.se

Salome Hector
Telefon: 031-366 69 78
E-post: salome.hector@socialhisingen.goteborg.se

Föräldrastödjare för dig i Torslanda

Ulrika Thieme Högberg
Telefon: 031- 366 52 87
E-post: ulrika.hogberg@socialhisingen.goteborg.se

Familjerådgivning

Familjerådgivningen erbjuder samtal till par och familjer som behöver hjälp att hantera samlevnadsproblem och i sin relation. Familjerådgivarna har tystnadsplikt och skriver inga journaler. Ni kan vara helt anonyma om ni vill det.

Du kan även kontakta Göteborgs Stads kontaktcenter om du har frågor om vilket föräldrastöd som finns för din och dina behov.