Stolt rektor

Publicerad 6 april 2023

Praktiknära forskning om flerspråkighet och interkulturalitet på Bergsjöskolan

Stolt rektor 🤗
Tusen tack Eva, Amal, Talieh,  Johanna, Jaleh, Linus och Amanda för en fantastisk insats idag på Pedagogen/ Göteborgs universitet 🤗 Mycket givande och lärorik spridningskonferens som handlade om translanguaging som förhållningssätt i undervisningen – Praktiknära forskning om flerspråkighet och interkulturalitet på Bergsjöskolan.

Forskning har visat att undervisning som tar sin utgångspunkt i flerspråkiga elevers erfarenhetsvärldar gynnar kunskapsutvecklingen. Bergsjöskolan i Göteborg har sedan flera år arbetat med att utveckla undervisning med translanguaging som förhållningssätt för att stärka elevernas lärande.